فهرست مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء تاریخ ثبت : 2012/02/25
طبقه بندي : ,104,
عنوان : فهرست مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : جمعی از اساتید و صاحبنظران
نوبت چاپ : 1385
متن :

مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء

  فهرست مطالب

پيشگفتار

فصل اوّل‏: جايگاه‏ مجلس خبرگان رهبرى‏

جايگاه‏ فقهى - حقوقى‏ مجلس خبرگان

گفت‏وگوبا آيت اللّه عبداللّه جوادى آملى‏

جايگاه‏ فقهى - حقوقى‏ مجلس خبرگان

گفت‏وگوبا آيت اللّه محمّدتقى مصباح يزدى‏

مجلس خبرگان‏ از ديدگاه‏ نظريه ولايت فقيه‏

محمّدجواد ارسطا

جايگاه‏ مجلس خبرگان‏ از ديدگاه‏ نظريه انتخاب‏

محمّدجواد ارسطا


فصل دوم‏: وظايف و عملكرد مجلس خبرگان رهبرى

خبرگان ‏و شرايطرهبر

احمد صابرى همدانى‏

خبرگان و نظارت‏

محمد سروش محلاتى‏

مقررات و عملكرد مجلس خبرگان‏

گفت‏وگوبا آيت‏اللّه ابراهيم امينى‏

مقررات‏ و عملكرد مجلس ‏خبرگان‏

گفت‏وگوبا آيت‏اللّه سيّد حسن طاهرى خرم‏آبادى‏


فصل سوم‏ شرايط و احراز صلاحيت خبرگان‏

روند شكل ‏گيرى‏ نخستين ‏دوره‏ مجلس‏ خبرگان ‏رهبرى‏

خاطرات‏ آيت‏اللّه هاشمى رفسنجانى

 شوراى نگهبان‏ و احراز صلاحيت‏ داوطلبان خبرگان

گفت‏وگوبا آيت‏اللّه محمد مؤمن‏

 شوراى‏ نگهبان‏ و احراز صلاحيت‏ داوطلبان‏ نمايندگى‏ مجلس‏ خبرگان‏

گفت‏وگوبا آيت‏اللّه احمد جنّتى

 گزينش‏ اعضاى‏ مجلس‏ خبرگان‏ برمبناى‏ نظريه ‏نصب‏

محمّدجواد ارسطا

 

 

 

 

 

 

تعداد نمایش : 7412 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی