فهرست تفصيلى كتاب پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 2012/02/26
طبقه بندي : ,105,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : جمعى از محققان‏
نوبت چاپ : 1385
متن :

فهرست تفصيلى كتاب پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى

 

فهرست تفصيلى شماره صفحه
مقدمه كتاب -
مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان رهبرى -
رجوع به خبره، از ديدگاه آيات 10
رجوع به خبره از ديدگاه روايات 10
استدلال نخست 30
استدلال دوم 30
جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى -
شبهه دور -
الف) مبناى نصب الهى و نظريه كشف 48
ب) نظريه انتخاب 49
شرائط و چگونگى انتخاب اعضاى مجلس خبرگان -
وظايف مجلس خبرگان رهبرى -
الف) تعيين رهبر 79
ب) هوشيارى در برابر مصالح اسلام و مسلمانان 79
ج) توجه به خدا در انجام‏دادن مسؤوليت خود 79
د) تقويت رهبرى 79
الف) تشخيص و تعيين رهبر و اعانت رهبر در هر دوره 80
ب) تشخيص فقدان صلاحيت‏هاى رهبر 80
ج) انجام دادن وظايف محول شده از سوى قانون اساسى 80
د) فعال بودن كميته تحقيق و ساير كميسيون‏ها 80
ه) انتقال دغدغه‏هاى اعضاى مجلس خبرگان، درباره مسائل نظام به مسؤولان 81
و) استخراج ديدگاه‏هاى اسلام، از ميان آثار اسلامى 81
ز) انس با اقشار مختلف مردم، به ويژه جوانان 81
الف) تعيين رهبر 81
ب) وضع قوانين مربوط به خبرگان 82
ج) تشخيص فقدان صفات و صلاحيت‏هاى رهبر 83
شرح وظايف كميسيون‏هاى ياد شده 84
نمونه مجلس خبرگان، در ديگر مكاتب و نظام‏هاى حكومتى -
اجلاس فوق‏العاده و موضع‏گيرى‏ها درباره آن -
تاريخچه و بسترهاى سياسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى -
نقد و بررسى عملكرد مجلس خبرگان -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 7278 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی