حجّتى كرمانى - محمد جواد تاریخ ثبت : 2012/02/18
طبقه بندي : ,87,
عنوان : حجّتى كرمانى - محمد جواد
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|143|

حجّتى كرمانى - محمد جواد

نام: محمد جواد

شهرت: حجّتى كرمانى

نام پدر: عبدالحسين

زادگاه: كرمان

سال تولد: 1311 شمسى

مسئوليّت: امامت جمعه كرمان، نمايندگى مجلس خبرگان قانون‏اساسى از
استان كرمان، نمايندگى دوره اوّل مجلس شوراى اسلامى از تهران، مشاور
فرهنگى حضرت آيةاللّه خامنه‏اى در زمان رياست جمهورى معظّمٌ‏له،
نمايندگى دوره دوم مجلس خبرگان رهبرى از استان كرمان، عضويّت در هيئت
علمى و هيئت امناى دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، مشاور فرهنگى وزارت امور
خارجه.


|145|

حجّتى كرمانى - محمد جواد
تولد و دوران تحصيل

اين‏جانب محمد جواد حجّتى كرمانى فرزند ارشد مرحوم حجّة الاسلام و
المسلمين حاج ميرزا عبدالحسين حجّتى كرمانى، در سال 1311 شمسى در كرمان
متولد شدم. پدرم از روحانيان معروف كرمان بود. تحصيلات مقدّماتى را در كرمان
گذراندم. در سال 1330 شمسى به قم عزيمت كردم و تا سال 1336 شمسى در
محضر مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى، حضرت امام خمينى و استاد علّامه
طباطبائى(ره) و آيةاللّه منتظرى به تحصيل فقه، اصول و فلسفه پرداختم و از همان
آغاز با مجاهد شهيد حضرت سيّد مجتبى نوّاب صفوى(ره) آشنا شدم و از افكار
انقلابى وى الهام گرفتم و بدان وفادار ماندم.


فعّاليّت‏هاى سياسى پيش از انقلاب

در سال 1342 شمسى پس از قتل ناجوان‏مردانه‏اى كه به دست و عمّال ساواك
در كرمان صورت گرفت و به دنبال سخن‏رانى‏هاى اعتراض آميز و تند و طرح تبعيد،
به قم رفتم و همراه فرمان امام راحل و پيام آن مرجع و قائد بزرگوار به مردم كرمان،
به اين شهر بازگشتم.

در بهمن ماه 1343، پس از ترور حسنعلى منصور به دست شهيد پرافتخار،
محمد بخارايى، پس از سخن‏رانى در مسجد جامع تهران، به زندان محكوم شدم و


|146|

پس از حدود چهار ماه آزاد شدم.

در آبان ماه 1344 به سبب عضويّت در حزب ملل اسلامى در يك گروه 55نفرى
در حالى كه تنها روحانى گروه بودم، دستگير و به ده سال زندان محكوم شدم و در
شهريور ماه سال 1354 از زندان آزاد شدم.

در آذر ماه 1356 پس از سخن رانى در مراسم چهلم مرحوم آيةاللّه حاج سيّد
مصطفى خمينى(ره) در مسجد اعظم قم، در كرمان دستگير و به شهرستان ايران‏شهر
تبعيد شدم و تا نخستين روزهاى سال 1357 شمسى در معيّت حضرت آيةاللّه
خامنه‏اى در اين شهرستان به سر بردم.

در فروردين ماه 1357 تبعيدگاه من از ايران‏شهر به سنندج تغيير يافت و تا
شهريور ماه همان سال در سنندج تبعيد بودم.

در شهريور ماه 1357 در هنگام تغيير محلّ تبعيد از سنندج به جيرفت، در تهران
دستگير شدم و كم‏تر از دو ماه را در زندان گذراندم.

در آبان ماه 1357 از زندان آزاد شدم و به محلّ تبعيد خود به جيرفت رفتم و
دوران كوتاه پايان تبعيد خود را در جيرفت سپرى كردم.

در آذر ماه 1357 در اوج مبارزات ضدّ رژيم مردم ايران و در آستانه پيروزى
انقلاب اسلامى از تبعيدگاه خود به كرمان رفتم و در مبارزات مردم شركت جستم و
در مراحل پيروزى انقلاب به انجام وظيفه اشتغال ورزيدم.


سِمَت‏ها و مسئوليّت‏ها

- امامت جمعه كرمان(1357 - 1359)؛

- نمايندگى دوره اوّل مجلس شوراى اسلامى(1359 - 1363)؛

- مشاور فرهنگى حضرت آيةاللّه خامنه‏اى در زمان رياست جمهورى معظّمٌ‏له
(1363 - 1368)؛


|147|

- نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى در دوره دوم از استان كرمان(1369 - 1377)؛

- مشاور فرهنگى وزارت امور خارجه (1368 - 1377)؛

- عضويّت در هيئت علمى و هيئت امناى دائرة المعارف بزرگ اسلامى(1368 -
1377)؛

- رياست هيئت امناى بنياد فرهنگى و انديشه معاصر (1376 - 1377).


آثار و تأليفات

اين جانب داراى آثار و تأليفات چاپ نشده بسيارى هستم؛ امّا برخى از آثارم كه
تاكنون به چاپ رسيده است به قرار زير است:

- مقالات اجتماعى، سياسى، مذهبى و علمى در جرايد و مجلّات كشور به
خصوص روزنامه كثير الانتشار اطلاعات.

- سه جلد ترجمه فارسى تفسير شريف الميزان تأليف استاد علّامه طباطبائى(ره)؛

- جلوه مسيح؛

- اسرار سقيفه (ترجمه السّقيفة تأليف استاد فقيد محمد رضا مظفّر صاحب
المنطق و اصول الفقه)؛

- مرزهاى ايدئولوژيك؛

- حسين بن على(ع) حماسه تاريخ؛

- روابط اجتماعى در اسلام؛

9/2/1380
تعداد نمایش : 2218 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی