شناسنامه كتاب حكومت علوى، بنيانها و چالشها تاریخ ثبت : 2012/02/20
طبقه بندي : ,93,
عنوان : شناسنامه كتاب حكومت علوى، بنيانها و چالشها
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

شناسنامه كتاب

شناسنامه
نام كتاب - حكومت علوى، بنيانها و چالشها
نگارش - گروهى از نويسندگان
تهيه - فصلنامه حكومت اسلامى
ناشر - دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى
نوبت چاپ - اول، 1381
شمارگان - 2000
بها - 13000 ريال
چاپ - نگارش
تعداد نمایش : 2257 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی