فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى, ساختار و شيوه حكومت تاریخ ثبت : 2012/02/20
طبقه بندي : ,95,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى, ساختار و شيوه حكومت
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : گروهى از نويسندگان
نوبت چاپ : 1381
متن :

فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى,  ساختار و شيوه حكومت

 

فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيشگفتار - ابراهيم امينى -
اصول‏گرايى علوى(ع) در... - سيد ضياء مرتضوى -
يك. شفافيت سياست علوى 20
دو. پرهيز از فريبكارى و دغلبازى 23
سه. اصول‏گرايى در سياستهاى عملى 26
الف) سياستهاى داخلى 27
ب) در برخورد با مخالفان و دشمنان 29
ج) خيرخواهى براى حكومتهاى وقت 32
قهر و مدارا در حكومت علوى - احمد حيدرى -
اميرالمؤمنين(ع) در جايگاه احقاق حق خود 37
دوران استقرار خلفا 40
پذيرش خلافت به هنگام مشاهده اقبال عمومى و اتمام حجت 41
نهى امام(ع) از بيعت‏شكنى 44
دوران حكومت 46
چند نكته مهم 46
اول تعريف قهر و مدارا 46
دوم قهر و مدارا 47
سوم اولويت مدارا 48
چهارم لزوم قدرتمندى حكومت 50
پنجم فرماندهان با تحمل و مدارا 52
ششم هشيارى و قاطعيت 52
سياست مدارا 54
مدارا با مخالفان غير معاند 54
1. مدارا با كسانى كه از بيعت امتناع ورزيدند 55
2. مدارا با كسانى كه در مظان اتهام بودند 55
3. مدارا با كسانى كه اعلام مخالفت مى‏كردند قبل از اقدام براندازى 57
4. مدارا در برابر سستى مردم 60
قهر و خشم مقدس 62
پيمان‏شكنان برانداز 63
ستمگران سركش 64
خوارج خشونت ‏طلب 65
برهم‏زنندگان امنيت اجتماع 66
حكومتيان متخلّف 67
اصناف متخلف و افراد شرور و بزهكار 68
مبانى آزادى و آزادگى انسان در... - على ‏اكبر عليخانى -
مقدمه 73
1. آزادى اراده و اختيار 74
2. آزادى و آزادگى ذاتى انسان 76
3. آزادى انسان از تعلقات درونى 78
4. هدف از آزادى انسان 80
5. آزادى انسان در زندگى 83
نظام قضايى امير مؤمنان (ع) - سيد صمصام‏ الدين قوامى -
مقدمه 91
الف) كليات 93
اهداف نظام قضايى علوى 93
اهميت قضاوت 94
جايگاه خطير قاضى 94
مساوات همه در برابر قانون 95
استقلال قاضى 96
ب) نظام ساختارى 97
شرايط قاضى 97
معيشت قاضى 99
آداب قضا 100
وظايف قاضى و دستگاه قضايى 101
كيفيت دادرسى و صدور حكم 105
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى 113
معناى حق 113
تقسيمات حق 113
انواع جرايم و جنايات 114
انواع كيفرها 115
نظام كيفرى حضرت اميرالمؤمنين(ع) 115
پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان 122
بيت المال در نهج البلاغه - محمد رحمانى -
مقدمه 127
الف) جايگاه ثروت در اسلام 127
ب) جايگاه بيت‏المال 128
ج) ماهيّت بيت ‏المال 128
د) آثار بيت‏المال 129
1. اصلاح امور 129
2. رفع نياز مردم به بيت ‏المال 130
3. دوام حكومت 130
4. اصلاح و تقويتِ نيروهاى مسلّح 130
ه') راههاى جلب ماليات 131
آباد كردن زمين 132
رسيدگى به شكايت ماليات‏ دهندگان 132
عفو از ماليات 133
و) منزلت مميّزان ماليات 134
1. خزينه‏داران مردم 134
2. نماينده امت 134
3. سفيران پيشوايان 134
ز) صفات و وظايف مميّزان ماليات 134
1. اصل انصاف 135
2. نگرفتن لوازم ضرورى 136
3. پرهيز از خشونت 136
4. احترام اموال مردم 136
5. كمك گرفتن از مردم 136
6. خداترسى 137
7. نترساندن مردم 137
8. اجازه گرفتن به هنگام وارد شدن 137
9. به اندازه گرفتن 137
10. سوء استفاده نكردن از قدرت 137
11. معرفى خود 138
12. پذيرفتن اظهارات مالك 138
13. وارد نشدن در محدوده اموال 138
14. رعايت حال حيوانات 138
15. اجازه تقسيم زكات به مالك 139
ح) نظارت و بازخواست 139
1. حسابرسى از كارگزاران 139
2. نظارت بر بيت‏المال 142
3. نظارت بر مخارج امير الحاج 142
4. نظارت بر ميهمانيهاى كارگزاران 143
ط) الگو بودن حاكم اسلامى 143
1. هماهنگى با زندگى طبقه ضعيف 143
2. احتياط امام على عليه‏السلام در بيت‏المال 145
3. سوء استفاده نكردن از مقام 147
4. نگرانى امام على نسبت به بيت‏المال به هنگام مرگ 147
ى) عدالت در استفاده از بيت‏المال 148
1. رعايت عدالت با خويشان 149
2. تقسيم عادلانه بيت‏المال 150
3. ناديده گرفتن خويشان، در مجازات 151
4. اجراى عدالت هرچند بر ضرر خود باشد 152
5. رعايت عدالت، حتى با حدخوردگان 152
6. برابرى حقِ تمام مسلمانان در بيت‏المال 153
7. اجراى عدالت، از وظايف حاكم است 153
ك) استرداد بيت‏المال 154
ل) آثار خيانت در بيت‏المال 155
1. رسوايى در دنيا 155
2. ذلت در پيشگاه الهى و پستى در آخرت 156
3. بى‏اعتمادى 156
4. بى‏بهره شدن در دنيا 157
5. كشته شدن با شمشير 157
انتقادگرى و انتقادپذيرى در... - سيد مهدى موسوى‏كاشمرى -
مفهوم انتقاد 162
عيب‏جويى و انتقاد 163
نهى از منكر و انتقاد 163
فلسفه انتقاد 165
ارزش و جايگاه انتقادگرى 166
نقد حاكمان 169
تفاوتهاى اساسى نقد حاكمان و مردم 172
نقدپذيرى حاكمان 173
انتقاد از حاكمان و امنيّت ملّى 175
مرز انتقاد و توطئه در حكومت علوى 176
علل فراخوانى على(ع) به نقد حكومت خود 179
احكام ولايى در حكومت علوى - سيد جواد ورعى -
مقدمه 187
احكام حكومتى و احكام اوليه 188
احكام حكومتى (ولايى) 189
الف) احكام ادارى سازمانى 189
ب) احكام اجتماعى 192
1. برخورد قاطع با دشمنان داخلى 192
2. مبارزه با خرافات 195
3. برخورد با انحرافات فكرى و عملى 197
4. مبارزه با انحرافات اخلاقى 199
5. برخورد با تخلفات اجتماعى 201
ج) احكام اقتصادى 202
1. جعل ماليات 202
2. تعيين مقدار جزيه و خراج 203
3. معافيت مالياتى 204
4. تحليل خمس و انفال 204
5. پرداخت بدهى بدهكاران و نياز فقيران 205
6. رونق اقتصادى 205
7. نظارت بر فعاليتهاى اقتصادى 205
8. مبارزه با محتكران 207
9. ايجاد محدوديت شغلى 208
10. قيمت‏گذارى اجناس 208
11. ضمانت بعضى از مشاغل 210
12. ضرب اولين سكه اسلامى 211
13. پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم 212
د) احكام قضايى 213
1. حدّ سارق بيت المال 213
2. مجازات منكران رسول خدا(ص) 214
3. سپردن بدهكار به طلبكاران 215
4. عفو سارق 216
سيره اميرالمؤمنين (ع) در... - محمدحسين مهورى -
رحمت پايه و اساس هدايت الهى 223
برخورد رهبران الهى با مخالفان خود 225
شيوه امام عليه‏السلام در گرفتن بيعت 226
برخورد با ناكثين 227
عدم دستگيرى مخالفان قبل از اظهار مخالفت 227
حركت ناكثين به سوى بصره 230
جنايات ناكثين در بصره قبل از جنگ جمل 230
حركت امير مؤمنان(ع) از مدينه 231
تلاشهاى امير مؤمنان براى برقرارى صلح 232
برخورد حضرت با ناكثين پس از جنگ 237
عايشه پس از جنگ جمل 238
امام(ع) در برخورد با معاويه 240
امام(ع) در برخورد با خوارج 242
نمونه‏اى از كارهاى خوارج 243
سعى در بر هم زدن نماز جماعت 243
اغتشاش در سخنرانى امام(ع) 244
ناسزاگويى به امام(ع) 245
اقدامات حضرت على عليه‏السلام براى هدايت خوارج 246
امام على(ع) و اصول برخورد با دشمنان - سيدمحمدعلى داعى‏نژاد -
مقدمه 253
على(ع) و حكومت 254
على(ع) و مخالفان 254
1. حكومت اسلامى و جايگاه مخالفان در اداره جامعه 254
2. رعايت حقوق مخالفان 257
3. صراحت امام على(ع) در برخورد با مخالفان و دشمنان 259
4. واقع‏نگرى در برخورد با مخالفان و دشمنان 260
5. على(ع) و بهره‏گيرى از جنگ 262
آيات -
روايات -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 7286 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی