شناسنامه كتاب منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : ,103,
عنوان : شناسنامه كتاب منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

شناسنامه كتاب منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى

شناسنامه
منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى‏
نگارش - مصطفى جعفر پيشه فرد
تهيه - مركز تحقيقات حكومت اسلامى‏ ناشر - دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى‏
ويرايش- غلامرضا پاكروان‏
نوبت چاپ - اول، 1384
شمارگان - 15000 جلد ‏
بها - 21000 ريال‏
تعداد نمایش : 1850 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی