فهرست اشعار كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى تاریخ ثبت : 1390/12/21
طبقه بندي : ,85,
عنوان : فهرست اشعار كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

فهرست اشعار

رديف متن اشعار شماره صفحه
1
من آن چه شرط بلاغ است با تو مى‏گويم خواه از سخنم پند گير و خواه ملال
258
2
ليس علينا مابقوا غيرهم فى هذه‏الامّة من حاكم
458
3
تو توهم كرده‏اى از قرب حق كه طبقگر دور نبود از طبق
579
4
اين ندانستى كه قرب اوليا صدكرامت دارد و كاروكيا
579
5
آهن از داود مومى مى‏شود موم در دستت چو آهن مى‏بود
579
6
شاخ خشك و تر قريب آفتاب آفتاب از هر دو كى دارد حجاب
579
7
ليك كو آن قربت شاخ طرى كه شمار پخته از وى مى‏برى
579
8
قرب بر انواع باشد اى پسر مى‏زند خورشيد بر كهسار وزر
579
9
ليك قربى هست باز رشيد را كه از آن آگه نباشد بيد را
579
10
گداى ميكده‏ام ليك وقت مستى بين كه ناز بر ملك و حكم بر ستاره كنم
579
11
گرچه ما بندگان پادشهيم پادشاهان ملك صبحگهيم
579
12
بر در ميكده رندان قلندر باشند كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهى
579
13
سيه‏رويى ز ممكن در دو عالم جدا هرگز نشد واللّه اعلم
580
تعداد نمایش : 1497 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی