مقدّمه تاریخ ثبت : 1390/11/26
طبقه بندي : ,85,
عنوان : مقدّمه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|23|

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

مقدّمه

پژوهشى كه اينك انتشار مى‏يابد، به پيشنهاد دبيرخانه مجلس خبرگان، و به منظور تبيين
اصول و مبانىِ دولت اسلامى، تاليف شده است و نگاهى كوتاه بر اهمّ مباحث اين موضوع
دارد.

سير بحث، از رابطه دين و دولت، آغاز شده و با بررسىِ ديدگاه اسلام درباره
حكومت ادامه مى‏يابد. سپس به خاستگاه دولت و شرايط حاكم در انديشه اسلامى
نگريسته مى‏شود، و با بحث از اختيارات دولت اسلامى پايان مى‏پذيرد.

از آن رو كه انجام اين كار، مرهون ارشادات حضرت آيةاللّه امينى و مديون نقدها و
پيشنهادات عده‏اى از دانش‏وران و همكارىِ مسئول محترم مركز تحقيقات علمىِ دبيرخانه
است، نويسنده، از بذل لطف و عنايت آنان سپاس‏گزار است.

درود خدا بر بنيان گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى (قدّس سرّه)، كه غبار
غفلت و غربت از انديشه سياسى اسلام برگرفت و انگشت اشارتش، نعمت رهبرىِ حضرت
آيةاللّه خامنه‏اى را به ارمغان آورد. و الحمدُللّه رب العالمين.

پاييز 1377
محمّد سروش
تعداد نمایش : 1849 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی