اسامى حضرات آيات و حجج اسلام نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى «دوره اوّل» تاریخ ثبت : 1390/11/27
طبقه بندي : ,86,
عنوان : اسامى حضرات آيات و حجج اسلام نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى «دوره اوّل»
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

اسامى حضرات آيات و حجج اسلام نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى «دوره اوّل»

رديف نام و نام خانوادگى حوزه انتخابيه
1 آقاى بيوك خليل زاده «مروّج» آذربايجان شرقى
2 آقاى سيّدابوالفضل‏موسوى‏تبريزى آذربايجان شرقى
3 آقاى سيّد محسن موسوى تبريزى آذربايجان شرقى
4 آقاى عبدالحسين غروى* آذربايجان شرقى
5 آقاى محسن مجتهد شبسترى آذربايجان شرقى
6 آقاى مسلم ملكوتى آذربايجان شرقى
7 آقاى هيبت اللّه يكتائى آذربايجان شرقى
8 آقاى سيّد على اكبر قرشى آذربايجان غربى
9 آقاى على احمدى(ميانجى) آذربايجان غربى
10 آقاى مرتضى بنى فضل آذربايجان غربى
11 آقاى سيّد جلال الدّين طاهرى اصفهان
12 آقاى سيّد محمد حسينى(كاشانى) اصفهان
13 آقاى سيّد مهدى يثربى اصفهان
14 آقاى عبّاس ايزدى* اصفهان
15 آقاى محمد تقى مرواريد ايلام
16 آقاى ابراهيم جمال يوسفى(دشتى) بوشهر
17 آقاى احمد آذرى قمى تهران
18 آقاى اكبر هاشمى رفسنجانى تهران
19 آقاى سيّدمحمدباقر اسدى خوانسارى تهران
20 آقاى حسين راستى(كاشانى) تهران
21 آقاى سيّد على حسينى خامنه‏اى تهران
22 آقاى صادق خلخالى تهران
23 آقاى سيّدعبدالكريم موسوى اردبيلى تهران
24 آقاى على اكبر مشكينى تهران
25 آقاى غلامرضا رضوانى تهران
26 آقاى محمد امامى كاشانى تهران
27 آقاى محمد باقر باقرى كنى تهران
28 آقاى محمد محمدى گيلانى تهران
29 آقاى سيّدهادى خسروشاهى تهران
30 آقاى يوسف صانعى تهران
31 آقاى ابراهيم امينى چهارمحال‏بختيارى
32 آقاى ابوالحسن مقدّسى شيرازى خراسان
33 آقاى ابوالقاسم خزعلى خراسان
34 آقاى اسماعيل فردوسى پور خراسان
35 آقاى عبّاس واعظ طبسى خراسان
36 آقاى عبدالجواد غرويان خراسان
37 آقاى على اصغر معصومى خراسان
38 آقاى على اكبر اسلامى تربتى* خراسان
39 آقاى محمد مهدى ربّانى املشى* خراسان
40 آقاى محمد واعظ عبائى خراسان
41 آقاى احمد جنّتى خوزستان
42 آقاى حسن همّتى خوزستان
43 آقاى سيّدمحمدعلى‏موسوى جزائرى خوزستان
44 آقاى محمد حسين مجتهدى خوزستان
45 آقاى غلامحسين جمى خوزستان
46 آقاى سيّد اسماعيل موسوى زنجان
47 آقاى سيّد محمد موسوى خوئينى‏ها زنجان
48 آقاى هادى باريك بين زنجان
49 آقاى محمد مؤمن سمنان
50 آقاى سيّد مهدى عبادى سيستان و بلوچستان
51 آقاى محمد اسحاق مدنى سيستان و بلوچستان
52 آقاى اسداللّه ايمانى فارس
53 آقاى سيّد على اصغر دستغيب فارس
54 آقاى سيّد على محمد دستغيب فارس
55 آقاى محمدصادق حائرى (شيرازى) فارس
56 آقاى محى الدين فاضل هرندى فارس
57 آقاى سيّد على حسينى كردستان
58 آقاى عبداللّه محمدى كردستان
59 آقاى محمد على موحّدى كرمانى كرمان
60 آقاى محمد هاشميان كرمان
61 آقاى مرتضى فهيم كرمان
62 آقاى حسين معصومى (زرندى) كرمانشاه
63 آقاى مجتبى حاج آخوند كرمانشاه
64 آقاى قربانعلى شهميرى كهكيلويه وبويراحمد
65 آقاى صادق احسانبخش گيلان
66 آقاى عبّاس محفوظى گيلان
67 آقاى محمد على فيض گيلان
68 آقاى مختار امينيان گيلان
69 آقاى سيّد حسن طاهرى خرم آبادى لرستان
70 آقاى محمد باقر سلطانى لرستان
71 آقاى اسماعيل صالحى‏مازندرانى مازندران
72 آقاى سيّد كاظم نورمفيدى مازندران
73 آقاى حسين محمدى لائينى مازندران
74 آقاى سيّد جعفر كريمى مازندران
75 آقاى عبداللّه واعظ جوادى‏آملى مازندران
76 آقاى هادى روحانى راد مازندران
77 آقاى جلال طاهر شمس* مركزى
78 آقاى محمد فاضل لنكرانى مركزى
79 آقاى سيّد مهدى روحانى مركزى
80 آقاى ميرزا محمد انوارى هرمزگان
81 آقاى حسين نورى همدان
82 آقاى محمد باقر محى الدّين انوارى همدان
83 آقاى روح اللّه خاتمى* يزد

در جلو برخى از اين نام‏ها علامت(*) آمده كه به مفهوم آن است اين شخصيّت محترم، از دار دنيا رحلت كرده است و نيز در جلو برخى ديگر، علامت (**) آمده كه به مفهوم آن است در انتخابات ميان‏ دوره‏اى مجلس خبرگان، نماينده جایگزين، برگزيده شده است.
تعداد نمایش : 1800 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی