اسامى حضرات آيات و حجج اسلام نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى «دوره دوم» تاریخ ثبت : 1390/11/27
طبقه بندي : ,86,
عنوان : اسامى حضرات آيات و حجج اسلام نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى «دوره دوم»
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

اسامى حضرات آيات و حجج اسلام نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى «دوره دوم»

رديف نام و نام خانوادگى حوزه انتخابيه
1 آقاى بيوك خليل زاده«مروّج» آذربايجان شرقى
2 آقاى سيّد ابوالفضل موسوى تبريزى آذربايجان شرقى
3 آقاى على اروميان آذربايجان شرقى
4 آقاى محسن مجتهد شبسترى آذربايجان شرقى
5 آقاى محمد على حقّى* آذربايجان‏شرقى
6 آقاى مرتضى بنى فضل آذربايجان شرقى
7 آقاى مسلم ملكوتى آذربايجان شرقى
8 آقاى سيّد على اكبر قرشى آذربايجان غربى
9 آقاى على احمدى (ميانجى) آذربايجان غربى
10 آقاى محمد صادق نجمى آذربايجان غربى
11 آقاى حسين مظاهرى اصفهان
12 آقاى سيّد اسماعيل هاشمى اصفهان
13 آقاى سيّد جلال‏الدين طاهرى اصفهان
14 آقاى سيّد مهدى يثربى اصفهان
15 آقاى مرتضى مقتدايى اصفهان
16 آقاى قربانعلى درّى نجف آبادى ايلام
17 آقاى عبدالنّبى نمازى بوشهر
18 آقاى احمد آذرى قمى* تهران
19 آقاى اكبر هاشمى رفسنجانى تهران
20 آقاى سيّدمحمدباقراسدى‏خوانسارى تهران
21 آقاى حسين راستى(كاشانى) تهران
22 آقاى‏سيّدمحسن خرّازى تهران
23 آقاى سيّد هادى خسروشاهى* تهران
24 آقاى سيّد هاشم رسولى محلّاتى تهران
25 آقاى على اكبر مشكينى تهران
26 آقاى غلامرضا رضوانى تهران
27 آقاى سيّد احمد خمينى** تهران
28 آقاى محمد امامى كاشانى تهران
29 آقاى محمد باقر باقرى كنى تهران
30 آقاى محمد باقر محى‏الدّين‏انوارى تهران
31 آقاى محمد محمدى رى شهرى تهران
32 آقاى محمد محمدى گيلانى تهران
33 آقاى محمد يزدى تهران
34 آقاى ابراهيم امينى چهار محال و بختيارى
35 آقاى ابوالحسن مقدّسى شيرازى خراسان
36 آقاى ابوالقاسم خزعلى خراسان
37 آقاى اسماعيل فردوسى پور خراسان
38 آقاى حبيب اللّه مهمان نواز خراسان
39 آقاى عبّاس واعظ طبسى خراسان
40 آقاى عبدالجواد غرويان خراسان
41 آقاى على اصغر معصومى خراسان
42 آقاى على اكبر عليزاده خراسان
43 آقاى احمد جنّتى خوزستان
44 آقاى تقى مصباح يزدى خوزستان
45 آقاى سيّد على شفيعى خوزستان
46 آقاى‏سيّدمحمدعلى‏موسوى‏جزايرى خوزستان
47 آقاى محسن محمدى اراكى خوزستان
48 آقاى سيّد اسماعيل موسوى زنجان
49 آقاى سيّد حسن موسوى پور(شالى) زنجان
50 آقاى هادى باريك بين زنجان
51 آقاى محمد مؤمن سمنان
52 آقاى سيّد مهدى عبادى سيستان و بلوچستان
53 آقاى محمد اسحاق مدنى سيستان و بلوچستان
54 آقاى اسداللّه ايمانى فارس
55 آقاى سيّد محمد حسين حسينى‏ارسنجانى فارس
56 آقاى سيّد محمد فقيه فارس
57 آقاى على شيخ موحّد فارس
58 آقاى محمد صادق حائرى (شيرازى) فارس
59 آقاى سيّد على حسينى* كردستان
60 آقاى ملا عبداللّه محمدى* كردستان
61 آقاى محمد جواد حجّتى كرمانى كرمان
62 آقاى محمد على موحّدى كرمانى كرمان
63 آقاى محى الدّين فاضل هرندى كرمان
64 آقاى مجتبى حاج آخوند كرمانشاه
65 آقاى محمد رضا كاظمى* كرمانشاه
66 آقاى سيّد كرامت اللّه ملك حسينى كهكيلويه‏وبويراحمد
67 آقاى زين العابدين قربانى گيلان
68 آقاى عبّاس محفوظى گيلان
69 آقاى محمد على فيض گيلان
70 آقاى مختار امينيان گيلان
71 آقاى سيّد حسن طاهرى خرم آبادى لرستان
72 آقاى‏سيّدمحمدباقرسلطانى* لرستان
73 آقاى‏حسين‏محمدى(لائينى)** مازندران
74 آقاى اسماعيل صالحى مازندرانى مازندران
75 آقاى سيّد حبيب اللّه طاهرى مازندران
76 آقاى سيّد صابر جبّارى مازندران
77 آقاى سيّد كاظم نورمفيدى مازندران
78 آقاى عبداللّه واعظ جوادى‏آملى مازندران
79 آقاى هادى روحانى راد مازندران
80 آقاى ابوالفضل خوانسارى مركزى
81 آقاى سيّد مهدى روحانى مركزى
82 آقاى ميرزا محمد انوارى هرمزگان
83 آقاى احمد صابرى‏همدانى همدان
84 آقاى سيّد ابوالحسن موسوى همدانى همدان
85 آقاى عبّاس خاتم يزدى يزد

در جلو برخى از اين نام‏ها علامت(*) آمده كه به مفهوم آن است اين شخصيّت محترم، از دار دنيا رحلت كرده است و نيز در جلو برخى ديگر، علامت (**) آمده كه به مفهوم آن است در انتخابات ميان ‏دوره‏اى مجلس خبرگان، نماينده جایگزين، برگزيده شده است.
تعداد نمایش : 1656 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی