شناسنامه كتاب خبرگان ملت دفتر اول تاریخ ثبت : 1390/11/27
طبقه بندي : ,86,
عنوان : شناسنامه كتاب خبرگان ملت دفتر اول
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

شناسنامه كتاب خبرگان ملت دفتر اول

شناسنامه
نام كتاب: خبرگان ملت دفتر اول
تهيه و تنظيم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى
ويراستار: محمد نقويان
ناشر: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى
شمارگان: 2000 جلد
چاپ: چاپخانه اعتماد
تاريخ انتشار: زمستان 1379 شمسى
بها: 25000 ريال
تعداد نمایش : 1564 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی