صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
رساله اهوازيه
رساله اهوازيه تاریخ ثبت : 1390/11/15
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره5 ,
عنوان : رساله اهوازيه
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|261|

 


|262|

 


|263|

 


|264|

 


|265|
الله عليه وآله - نزديك مي گرداند، و مرا
به چه نحو بايد سلوك كرد و زكات مال
خود را به كي بدهم و به كه اعتماد نمايم و
راز خود را به او سپارم؛ شايد حق تعالي
به بركت هدايت تو مرا از عقوبت خود
نجات بخشد؛ به درستي كه تو وليّ
خداوند عالمياني در ميان عباد وامين
خدايي در بلاد، پيوسته نعمت الهي بر تو
فايض باد.

 

عبدالله بن سليمان گفت كه:
حضرت در جواب او نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم

 

جناب ايزدي تو را حفظ نمايد به
احسان خود ولطف نمايدبه امتنان خود و
حمايت نمايد تو را به رعايت خود، به
درستي كه همه امور در تحت قدرت
اوست.

 

امّا بعد به سوي من [آمد] فرستاده تو
با نامه اي كه ارسال نموده بودي، نامه را
خواندم و مقصود تو را فهميدم. نوشته
بودي كه: به حكومت اهواز مبتلا
شده ام. از اين خبر هم شاد شدم و هم
اندوه ناك گرديدم.

 

امّا شادي من به جهت آن است كه

 


|266|

 


|267|
اميرالمؤمنين عليه السلام كه شنيدم از
حضرت رسالت پناه صلي الله عليه و آله
كه مي گفت با اصحاب خود روزي كه:
ايمان نياورده است به خدا و رسول و روز
قيامت هر كه شب به سر آورد سير و
همسايه اش گرسنه باشد.

 

پس گفتيم: هلاك شديم يا رسول
الله. حضرت فرمود كه: بدهيد از
زيادتي طعام خود را و از زيادتي خرماي
خود را و روزي خود را و از جامه هاي
كهنه خود كه منطفي گردانيد به اين ها
زبانه آتش را و غضب پروردگار را.

 

پس نوشتند قدري از فناي دنيا و بي
اعتباري آن را و بي قدري لذّت و شرف
دنيا را نزد گذشتگان و زهّاد و صحابه و
تابعان. پس پندي از زهد حضرت مولاي
متّقيان بيان فرمود آن كه دنيا را مكرّر سه
طلاق گفتند.
[11] پس نوشت كه فرستادم به
نزد تو مكارم دنيا و آخرت را بر رايت
صادق مصدّق رسول خدا(ص)
كه اگر عمل نمايي به آن چه تو
را در اين نامه نصيحت كردم و بر تو باشد
از گناهان و خطاها مانند سنگيني كوه ها و
موج درياها هر آينه اميد دارم كه رحيم

 


|268|

قرين گرداند كه يكي از آن ها بهشت
باشد. و هر كه يك جامه بپوشاند بر
برادران مؤمن خود، او را از عرياني
برآورد، حق تعالي از سندس و استبرق و
حرير بهشت بپوشاند و تا از آن جامه تاري
براي مؤمن باشد جامه دهنده قرين رضاي
خدا و مشمول خشنودي حق تعالي
باشد. و هر كه برادر مؤمن خود را از
گرسنگي طعام دهد كريم رزّاق از طيّبات
بهشت او را طعام دهد و هر كه برادر
مؤمن را در هنگام تشنگي آب دهد
پروردگار از شراب سر به مهر بهشت او را
سيراب گرداند. و هر كه خدمت كاري به
مؤمن بخشد يا خادم خود را به خدمت او
فرستد خداوند عالميان از غلمان بهشت
كه پيوسته به حليه حسن و جمال
آراسته اند به خدمت او بدارد و او را در
جوار ائمه طاهرين صلوات الله عليهم
اجمعين ساكن گرداند. و هر كه برادر
مؤمن پياده خود را سوار گرداند،
پروردگار عالم او را بر ناقه هاي جنان
سوار گرداند و در روز قيامت به او ملائكه
مقرّبين مباهات نمايند. و هركه برادر
مؤمن را زني دهد كه مونس او گردد و از

 


|269|
صحبت او راحت يابد. حق تعالي
حورالعين بهشت ر ا جفت او گرداند و
صدّيقان از اهل بيت رسالت پناه صلي
الله عليه و آله مونس او گرداند و ايشان را
به او انس دهد. و كه هر اعانت نمايد
برادر مؤمن خود را [بر] پادشاه جبار،
[خداوند] [12] او را بر صراط بگذارند در
هنگامي كه قدم ها بر آن لغزد، و هر كه به
سوي خانه برادر مومن خود به زيارت او
رود [13]، او را از زيارت كنندگان خدا
بنويسند و سزاوار است كه خدا زيارت
كننده خود را گرامي دارد.

 

اي عبدالله! شنيدم از پدرم از
پدرانش كه گفت شنيدم از رسول خدا
صلي الله عليه و آله روزي به اصحاب
خود گفت كه: اي گروه مردمان به
درستي كه نيست مؤمن كسي كه به زبان
ايمان آورد و به دل ايمان نياورد، پس
تجسّس منماييد لغزش ها و گناهان
مؤمنان را، به درستي كه هر كه لغزش
مومن را تتبع نمايد، و او را در دنيا در
ميان خانه خود رسوا گرداند.
[14]

 

و خبر داد مرا پدرم از پدرش كه
حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام
گفت كه: حق تعالي پيمان مومن را گرفته
است كه كسي باور ندارد سخن او را و
انتقام نتواند كشيد از دشمن خود و تدارك
خشم نكند مگر به رسوايي خود، زيرا كه
هر مؤمني در دنيا ممنوع است از استيلاي
بر دشمنان، اما اين حالت او را تا اندك
مدتي است كه عمرش به سر آيد و بعد از
آن مهياست براي او راحتي دور و دراز و
گرفته است خداوند مهيمن پيمان مؤمن را
بر امري چند كه آسان تر آن ها بر مؤمن آن
است كه مؤمني مثل او كه در اعتقاد با او
موافق باشد بر او زيادتي كند و حسد او
برد و شيطان در مقام اذيّت و گمراه كردن
او باشد و پادشاه تفحّص لغزش هاي او
نمايد و كسي كه كافر باشد به خداي كه
مؤمن به او ايمان دارد، در ريختن خون او
و مباح گرديدن حريم او و خون و عرض
و مال او را حلال شمارد. پس انصاف
[بده ، با اين همه] دشمنان مؤمن چگونه
باقي مي تواند ماند. [15]

 

اي عبدالله! حديث كرد پدرم از
پدران اش از اميرالمؤمنين عليه السلام
كه حضرت سيد انبيا صلي الله عليه
و آله فرمود كه: نازل شد بر من جبرئيل

 


|270|

 


|271|
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود كه:
هر كه روايت كند از برادر مؤمنش روايتي
كه خواهد درهم شكند مروّت و مردي و
نيك نامي او را در ميان مردم و عيب او را
ظاهر گرداند، خدا او را به خطاي خود
باز دارد تا آن كه به در شدي از آن چه
گفت بياورد و هرگز نتواند و هر كه داخل
گرداند بر برادر مؤمن خود سرور و شادي
چنان است كه شادي بر اهل بيت رسالت
عليهم السلام داخل گردانيده و هركه بر
اهل بيت شادي در آورد چنان است كه بر
حضرت رسول صلي الله عليه و آله در
آورده و هر كه شادي بر آن حضرت در
آورد چنان است كه خداي عزوجل را شاد
گردانيده و هركه شادي بر ساحت عزّت و
جلال داخل گرداند بر او لازم است كه
داخل بهشت گرداند.

 

پس وصيّت مي كنم تو را به تقوا و
پرهيزكاري از معاصي خدا و آن كه
طاعت او را بر همه چيز اختيار نمايي و
چنگ زني در حبل او كه متابعت اهل بيت
رسالت عليهما السلام است و هر كه در
اين حبل متين چنگ زند پس هدايت يافته
است به سوي راه راست و صراط

 


|272|

پي نوشت ها:
[1] . جريان ملاقات عبدالله نجاشي با امام
صادق(ع) در كتاب هاي حديثي شيعه از آن
جمله كافي، مناقب ابن شهرآشوب و بصائر
الدرجات آمده است. نك: معجم رجال
الحديث، آيه الله خويي ره ‏359/10 كه اين
روايت را به تفصيل نقل نموده است.
[2] . رجال نجاشي (طبع جامعه مدرسين)
ص101، شماره 253.
[3] . كشف الريبة عن احكام الغيبة (چاپ سنگي)
ص85 - 96.
[4] . الذريعة الي تصانيف الشيعة ‏485/2. [5] . بحارالانوار (چاپ بيروت) ج74،
ص360 -366، حديث 77.
[6] . معجم رجال الحديث، ‏362/10. [7] . حسين درگاهي و علي اكبر تلافي،
كتابشناسي مجلسي، ص 193 - 194 و نيز
نك: الذريعه‏119/4؛ نسخه هاي خطي
فارسي نوشته منزوي ج2 ص1516 و
1571؛ فرهنگ ايران زمين ج19 مقاله
كتابشناسي اخلاق از آقاي دانش پژوه.
[8] . در كشف الريبة در حاشيه متن اصلي
حديث، آمده است: و يكسو بك عاريهم
ويقوي بك ضعيفهم ويطفي بك نار
المخالفين عنهم.

 


[9] . در متن حديث چنين است: الرفق بالرعيّة
والتأنّي وحسن المعاشرة.
[10] . توبه (9) آيه 35. [11] . قسمتي از متن حديث ترجمه نشده و فقط
گزارش مختصري از آن در ترجمه آمده
است. از جمله "سأنّبئك بهوان الدنيا" تا
جمله" "قد وجهت اليك" در ترجمه حذف
شده است.
[12] . در نسخه [بخشنده] آمده است. [13] . در متن حديث چنين است: من زار اخاه
المومن الي منزله لا لحاجةٍ ك منه إليه كُتب
من زوّار الله وكان حقيقاً علي الله ان يكرم
زائره.
[14] . در متن حديث چنين است: فانّه من اتّبع
عثره مؤمن اتّبع الله عثراته يوم القيامة
وفضحه في جوف بيته.
[15] . در متن حديث دارد: فما بقاء المؤمن بعد
هذا.
[16] . نور (24) آيه 19. [17] . در متن حديث چنين است: فانّه وصيّتنا
اهل البيت.


تعداد نمایش : 4066 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما