صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مجلس خبرگان در نشريات جمهورى اسلامى ايران
مجلس خبرگان در نشريات جمهورى اسلامى ايران تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره41 ,
عنوان : مجلس خبرگان در نشريات جمهورى اسلامى ايران
مولف : ابراهيم اميرى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|277|

مجلس خبرگان
در نشريات جمهورى اسلامى ايران

ابراهيم اميرى

با توجه به اهميت و نقش و جايگاه مجلس خبرگان رهبرى در جمهورى اسلامى ايران ,
تاكنون مقالات و مطالب گوناگوناگى در نشريات و مطبوعات كشور, منتشر شده است كه
فهرست آن را در 6محور زير ملاحظه مى كنيد:

1. كليات

2. اهميت و جايگاه مجلس خبرگان

3. اختيارات و وظايف مجلس خبرگان

4. عملكرد و مصوبات مجلس خبرگان

5. شرايط و ويژگى هاى اعضاى مجلس خبرگان

6. انتخابات مجلس خبرگان

1. كليات

1.رهبرى و خبرگان /باقرى /جمهورى اسلامى , 22/5/69

2.مباحثى پيرامون ولايت فقيه , قانون اساسى و مجلس خبرگان /محمدجواد حجتى
كرمانى /اطلاعات , 13/11/71

3.ولايت فقيه و خبرگان منتخب ملت /كاظم قاضى زاده /كتاب نقد, ش 7

 

|278|

4.مجلس خبرگان و مسأله رهبرى /عطاءالله مهاجرانى /اطلاعات ,6و7و11و17/9/61

5.خبرگان و شرايط رهبرى /احمد صابرى همدانى /حكومت اسلامى , ش 8

6.خبرگان و شرايط رهبرى /احمد صابرى همدانى /ابرار, 4/7/77

7.خبرگان و شرايط رهبرى /احمد صابرى همدانى /قدس , 18/6/77

8.مردم , خبرگان , رهبرى : دو ديدگاه و سه دكترين /سعيد حجاريان /ايران , 26و 28و
29/10/77و 3/11/78

9.نقد بر نوشتار: مردم , خبرگان و رهبرى از سعيد حجاريان منتشره در 26/10/78/
حسين رجبى /ايران , 17و22/12/78

10.نامه به هيأت رييسه مجلس خبرگان رهبرى /مهدى كروبى /جمهورى اسلامى , 5/3/77

11.نقدى بر نامهء مهدى كروبى /محمد سروش محلاتى /جمهورى اسلامى , 16/3/77

12.نقدى بر نقد محمد سروش محلاتى /عبايى خراسانى /جمهورى اسلامى , 23/3/77

13.نقدى بر نقد عبايى خراسانى /مهدى صفايى اثنى عشرى /جمهورى اسلامى , 31/3/77

14.نقدى بر موضعگيرى سيدعلى اكبر محتشمى عليه مجلس خبرگان /عليرضا
شميرانى /رسالت , 7/8/69

15.مجلس خبرگان و گام هايى براى كارآمد شدن /محمد مهدى انصارى /رسالت ,
18/12/84

16.مجلس خبرگان رهبرى /ايران فردا, ش 46

17.خبرگان رهبرى /محمد حيدرى /ايران , 24/4/81

18.نگاهى به سير تشكيل مجلس خبرگان /كيهان , 1و2و5و6و7/5/62

19.خبرگان ملت /سيدرضا احسان پور/رسالت , 17و18/2/85

20.خبرگان رهبرى /على مجتبى زاده /صباح , ش 19

21.مجلس خبرگان و پيش فرض هايى مربوط به آن /اعتماد, 3/2/85

22.با خبرگان رهبرى /سعيد كوشافر/قدس , 25و29/7/77

23.خبرگان , ديروز و امروز/مسعود حسينى فرد/راه اميركبير, ش 3

24.خبرگان از ديدگاه خبره ها/گفت وگو با مهدى هادوى تهرانى /رسالت , 27/7/77

25.خبرگان از ديدگاه خبره ها/گفت وگو با سيداحمد خاتمى /رسالت , 20و21/7/77

26.خبرگان امت , پشتوانه امامت /محمدعلى رامين /گام چهارم , ش 2

27.خبرگان , بازتاب مردم سالارى نظام است /گفت وگو با محسن غرويان /جام هفته , ش 15

28.خبرگان تبلور اسلاميت و جمهوريت /رسالت , 19/7/77

 

|279|

29.خبرگان در معرض افكار عمومى /حسن ماكيانى /آفتاب يزد, 18/6/80

30.خبرگان و ديدگاهها/قدس , 29/7/77

31.خبرگان و گفتمان مدنى /محمد جواد اكبرين /آفتاب يزد, 16/9/81

32.خبرگان و مسؤوليت جامعه /قربانعلى درى نجف آبادى /اطلاعات , 29/7/77

33.مجلس خبرگان /گفت وگو با عبدالله جوادى آملى و محمدتقى مصباح يزدى / كيهان
هوايى , ش 1298تا 1300

34.اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسى /محمدرضا سماك امانى / كوثر, ش 20

35.لمحه اى درباره مجلس خبرگان /ناصر ايمانى /رسالت , 25و26و27/6/80

36.مجلس خبرگان /ناصر ايمانى /رسالت , 5/6/79

37.مجلس خبرگان رهبرى /ايران فردا, ش 46

38.مجلس خبرگان , مصلحت نظام و مصلحت روحانيون /سعيد مدنى /فتح , 25/10/78

39.مجلس خبرگان و شفافيت /ترجمان سياسى , ش 249

40.مجلس مؤسسان يا مجلس خبرگان /حيات نو, 22/9/81

41.مردم سالارى و مجلس خبرگان /مصطفى كواكبيان /مردم سالارى , 22/12/80

42.مجلس خبرگان , شفافيت و بى طرفى /مصطفى محسنى /نوروز, 15/6/80

43.فلسفهء وجودى خبرگان رهبرى /مجيد امامى /ايران , 21/6/78

44.همچون خبرگان سوم /محمدرضا سردارى /شرق , 25/6/82

45.مجلس خبرگان در پيچ چهارم /روزبه ميرابراهيمى /اعتماد ملى ـ ويژه نامه نوروز ـ , 85

46.خبرگان , تبلور اسلاميت و جمهوريت /غلام بنى گلستانى /انديشه حوزه , ش 13

47.خبرگان ملت , تبلور اسلاميت و جمهوريت /گفت و گو با سيدعباس قائم مقامى /
جام ,ش 13

48.خبرگان رهبرى در قرائتهاى مختلف از حكومت دينى /عصر ما, ش 104

49.خبرگان واسطة العقد جمهوريت /نقدى بر اظهارات آيت الله جوادى آملى /
عصرما,ش 106

50.سه نكته با خبرگان /جمهورى اسلامى , 16/6/81

51.وجه تسميه مجلس خبرگان چيست ؟/محسن غرويان /رسالت , 10/10/84

52.تغيير ساختار مجلس خبرگان , چگونگى و چرايى /جمهورى اسلامى , 1/12/84

53.تشكيلات درونى و ساختار مجلس خبرگان /گفت وگو با حسن طاهرى
خرم آبادى /جهان اسلام , 23/6/77

 

|280|

54.ملاك اعتبار قانون اساسى و مصوبات خبرگان , رضايت ولايت فقيه است /محمدتقى
مصباح يزدى /پرتو, ش 310

55.خبرگان در بوته نقد شبهات /ارم , ش 3

56.گفتمان خبرگان و مشروعيت مردمى نظام /فؤاد صادقى /ارم , ش 3

57.اظهارات مخالفان و موافقان مجلس خبرگان /اكبر خليلى / كيهان , 29و30/63

58.امام و خبرگان /جهان اسلام , 17/6/77

59.خبرگان در آيينه انديشه امام /قدس , 8/7/77

60.مجلس خبرگان از نگاه امام خمينى /ايران , 30/7/77

61.مجلس خبرگان از نگاه حضرت امام خمينى /ابرار, 10/6/77

62.مجلس خبرگان در كلام امام راحل و مقام معظم رهبرى /قدس , 26/7/77

63.حكومت انتصابى (5: خبرگان منصوب /محسن كديور/آفتاب , ش 6

64.پرسش ها و پاسخ هاى دين پژوهى : ويژه مجلس خبرگان /محسن غرويان /رسالت ,
24/15,10/11, 20و27/12/84

65.پرسشهايى در باب خبرگان رهبرى /ارزشها, ش 88و90و92

66.شانزده پرسش و پاسخ در باب مجلس خبرگان رهبرى /سيدعمار كلانترى /ارم , ش 3

67.چند پرسش از خبرگان /عبدالمجيد معاديخواه /خرداد, 20/6/78

68.پاسخ به چند سؤال پيرامون مجلس خبرگان /غلامعلى رجايى /نوروز, 31/6/80

69.گلايه اى از خبرگان /حسين صفار هرندى / كيهان , 1/7/73

70.اظهارات مخالفان و موافقان مجلس خبرگان /اكبر خليلى / كيهان , 29و30/63

71.خبرگان , دموكراسى و مردم /گفت وگو با صادق زيباكلام /جهان اسلام , 8و11/7/77

72.مجلس خبرگان به مردم شناسانده شود/گفت وگو با حسن سيدآبادى /رسالت , 30/1/85

73.مردم و خبرگان /گفت وگو با محسن كديور/پيام هاجر, ش 236

74.خبرگان رهبرى در قانون اساسى /نهال نفيس /شبستان , پيش شماره .

75.رهبرى و خبرگان در قانون اساسى و متمم آن /ارم , ش 3

76. خبرگان و قانون اساسى : بررسى روند تكوين مجلس خبرگان قانون اساسى /محمد
حيدرى /ايران , 25/6/81

77.ضرورت بازنگرى در قوانين مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى /اطلاعات ,
5/9/77

 

|281|

2. اهميت و جايگاه مجلس خبرگان

78.اهميت مجلس خبرگان و نقش حياتى آن در نظام جمهورى اسلامى ايران /جمهورى
اسلامى , 7/7/69

79.اهميت مجلس خبرگان /محمدعلى موحدى كرمانى /رسالت , 7/7/69

80.اهميت مجلس خبرگان در ايران /اكبر نبوى /رسالت , 12/7/69

81.اهميت مجلس خبرگان در نظام جمهورى اسلامى ايران /حسين شريعتمدار/
كيهان ,15/7/69

82.اهميت و جايگاه رهبرى و مجلس خبرگان /قدس , 19/7/77

83.اهميت مجلس خبرگان رهبرى /محمدجواد حجتى كرمانى /اطلاعات , 1/12/71

84.اهميت مجلس خبرگان /پرويز رئوف منش / كيهان , 11/7/69

85.اهميت و جايگاه رهبرى و مجلس خبرگان /گفت وگو با على اكبر
هاشمى رفسنجانى /قدس , 19/7/77

86.اهميت مجلس خبرگان /قدس , 28/7/77

87.اهميت مجلس خبرگان و جايگاه رهبرى /ايران , 29/7/77

88.اهميت و وظايف مجلس خبرگان /سيدمحمد موسوى خوئينى ها/اطلاعات , 29/5/69

89.نقد و بررسى نظرات سيدمحمد موسوى خوئينى ها در انتخابات مجلس
خبرگان /محمد فاكر/رسالت , 19و21/6/69

90.جايگاه مجلس خبرگان در نظام جمهورى اسلامى ايران /محمدعلى موحدى
كرمانى /اطلاعات , 27/6/69

91.بررسى اهميت مجلس خبرگان /مرتضى نبوى /رسالت , 10/7/69

92.موقعيت مجلس خبرگان در نظام جمهورى اسلامى /سيداحمد خمينى /رسالت ,
1/12/69

93.تحليلى پيرامون اهميت مجلس خبرگان /محمد موسوى خوئينى ها/سلام , 21/5/70

94.نقد سخنان سيدمحمد موسوى خوئينى ها پيرامون مجلس خبرگان /محمد فاكر/سلام ,
26/5/70

95.تأملى در شأن رهبرى و خبرگان از نگاه امام خمينى‏ (قدس سره)/رسالت , 11/7/77

96.جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب /محمدجواد ارسطا/حكومت
اسلامى ,ش 19

97.جايگاه مجلس خبرگان در انديشه سياسى حضرت آيت الله خامنه اى /ايران , 30/7/77

 

|282|

98.جايگاه مجلس خبرگان /ناصر ايمانى /رسالت , 13/6/80

99.مجلس خبرگان و جايگاه آن در جمهورى اسلامى /گفت وگو با حسينى /اسوه , ش 56

100.موقعيت نهاد خبرگان /گفت وگو با سيدمحسن موسوى تبريزى /ايران , 23/4/81

101.خبرگان , خاستگاه مشروعيت نظام /سيدضيا مرتضوى /جمهورى اسلامى , 25/7/77

102.بررسى نقش و جايگاه خبرگان رهبرى /گفت وگو با حبيب الله عسگراولادى /قدس ,
13/4/85

103.شأن و جايگاه مجلس خبرگان /ابرار, 8/6/79

104.مجلس خبرگان جايگاه خطى و سياسى نيست /گفت وگو با طه هاشمى /مجله حقوقى و
قضايى دادگسترى , 28/7/77

105.مجلس خبرگان و تثبيت نظام سياسى : مكانيزم تفكيك قوا و مجلس خبرگان /جواد];
غلام نعيمى /ملت , 21/6/80

106.خبرگان , كارشناسانى ناظر بر امر رهبرى هستند/گفت وگو با محسن
غرويان /رسالت , 12و19/7/77

107.تأملى دوباره در شأن رهبرى و خبرگان /محمد ايمانى / كيهان , 11/6/77

108.ضرورت وجود مجلس خبرگان چيست ؟/رسالت , 22/6/77

109.ولايت فقيه و نقش مجلس خبرگان و پاسخ به شبهات /محمدهادى معرفت /شما,
29/5/77

110.رهبرى و خبرگان در قانون اساسى و متمم آن /ارم , ش 3

111.امامت متقين و نقش خبرگان /سردبير/ كوثر, ش 20

112.نظارت خبرگان /گفت وگو با ابوالقاسم گرجى /ايران , 26و27/12/80

113.جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان /گفت و گو با عبدالله جوادى آملى و محمدتقى
مصباح يزدى /حكومت اسلامى , ش 8

114.جايگاه خبرگان و وظايف رهبر در قانون اساسى /توسعه , 18/7/77

115.جايگاه رفيع خبرگان در قانون اساسى /اطلاعات , 21/7/77

116.جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان /گفت وگو با مصباح يزدى /رسالت , 11/6/77

117.جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان /گفت وگو با عبدالله جوادى آملى /مسجد, 39

118.جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان /گفت وگو با عبدالله جوادى آملى /ابرار,
29/6/77

 

|283|

119.جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان /گفت وگو با عبدالله جوادى آملى /جمهورى
اسلامى , 2و4/7/77

3. اختيارات و وظايف مجلس خبرگان

120.وظايف مجلس خبرگان و اهميت آن در وصيتنامه سياسى الهى حضرت امام
خمينى /نور علم , تير68

121.وظايف خبرگان : نقد اظهارات محمد فاكر/سلام , 25و26/8/70

122.تشريح معناى انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبرى /محمد مؤمن /سلام ,
29/8/70

123.بررسى شرايط عزل و نصب ولى فقيه توسط مجلس خبرگان /احمد آذرى
قمى /رسالت , 25/4/71

124.نظارت مجلس خبرگان بر اعمال مجمع تشخيص مصلحت نظام /محمدجواد
ارسطا/علوم سياسى , ش 9

125.جايگاه نظارتى مجلس خبرگان /يوسف پور/رسالت , 25/10/74

126.معناى كشف رهبر توسط خبرگان چيست ؟/محسن غرويان /رسالت , 2/12/84

127.خبرگان رهبرى يا مكانيسم كنترل و نظارت /محمدجواد حيدرى خراسانى /ارم , ش 3

128.خبرگان و رسالتها/مجتبى احمدى /حوزه , ش 87

129.كشف خبرگان در مقام ثبوت است يا در مقام اثبات ؟/محسن غرويان /رسالت , 23/2/85

130.«فقيه شناسى» و «ولى شناسى» كار كيست ؟/محسن غرويان /رسالت , 16/2/85

131.تخطئه ياتصويب در رأى خبرگان رهبرى ؟ كداميك و چرا؟/محسن غرويان /رسالت ,
6/3/85

132.اختيارات نهفته در نهاد خبرگان /ايران , 30/7/77

133.بى تفاوتى مجلس خبرگان نسبت به وظيفهء قانونى اش !/سعيد حقى /مردم سالارى ,
2/6/81

134.بيشتر اعضاى خبرگان معتقدند وظيفه آنها انتخاب رهبرى است نه نظارت بر
آن /موسوى تبريزى /نسيم صبا, 17/12/82

135.تحليلى پيرامون اصل 111قانون اساسى دربارهء اختيارات مجلس خبرگان /سلام ,
19/8/70

136.نگاهى به اصل 108قانون اساسى /اعلمى /سلام , 19/8/70

 

|284|

137.كيفيت برخوردارى مجلس خبرگان از قدرت برتر و عالى در قانون اساسى جمهورى
اسلامى /عباسعلى عميد زنجانى /معرفت , تير74

138.چهارچوبهاى قانونى مجلس خبرگان و هجوم موريانه ها / ابرار, 12/6/77

139.قانون اساسى به مجلس خبرگان اجازه داده است تا آيين نامه خود را تغيير
دهد/گفت وگو با سيدحسن طاهرى خرم آبادى /ابرار, 22/6/77

140.وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى /على صفوى /يالثارات الحسين , ش 238

141.خبرگان رهبرى و مسؤوليت قانونى نظارت بر شوراى نگهبان / على اصغر
كيخايى /فتح , 23/10/78

142.خبرگان و نظارت : بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر
رهبرى /محمد سروش /حكومت اسلامى , ش 14

143.خبرگان و نظارت بر رهبرى /محسن كديور/سلام , 28/7/77

144.خبرگان و نظارت به نيابت از مردم /گفت و گو با ابوالقاسم گرجى /ايران ,
26و27/12/80

145.رسالت تاريخى خود را در مورد مجلس خبرگان از ياد نبريم /رضا صدوقى /اطلاعات ,
15/6/77

146.مجلس خبرگان , برگزيده خداوند نيست بايد در برابر ملت پاسخگو باشد/گفت وگو
با هاشم آغاجرى /فتح , 23/10/78

147.مجلس خبرگان بايد پاسخگوى افكار عمومى باشد/گفت وگو با محسن موسوى
تبريزى /آفتاب امروز, 27/10/78

148.مجلس خبرگان به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت
مى كند/گفت وگو با عبدالله جوادى آملى /رسالت , 14/6/77

149.مجلس خبرگان رهبرى و رسالتى فراتر/وحيد كاظم زاده قاضى /صداى عدالت ,
21/6/81

150.نظارت خبرگان نظارتى مستمر و فراگير است /كاظم قاضى زاده /ايران ,
16/6/79

151.نقش خبرگان بر مبناى نصب /عصر ما, ش 105

152.نقش خبرگان طبق نظريه انتصاب شهادت و معرفى رهبر است /گفت وگو
بامحمدتقى مصباح يزدى /ابرار, 17/6/77

153.وظيفه مجلس خبرگان تشخيص مصداق ولايت است /مهدى هادوى تهرانى /قدس ,
22/7/77

 

|285|

154.وظيفه مجلس خبرگان , تفويض حكومت يا جعل ولايت ؟/عزت الله دهقان /قدس ,
20/8/77

155.وظيفه خبرگان رهبرى كشف و تشخيص ولى فقيه است /قدس , 31/9/79

156.وظيفه مجلس خبرگان , تشخيص مصداق ولايت است /مهدى هادوى تهرانى /قدس ,
22/7/77

157.انتخابات , نظارت , عزل سه وظيفه خبرگان رهبرى /گفت وگو با محسن  كديور/مبين ,
31/5و 7/6/77

158.خبرگان , نظارت استصوابى , شرط اجتهاد/گفت وگو با سيدهاشم آغاجرى /مبين ,
24/5/77

159.خبرگان و نظارت : نقدمصاحبه سيدهاشم آغاجرى /عليرضا حيدرى /مبين , 7/6/77

160.نظارت خبرگان /گفت وگو با ابوالقاسم گرجى /ايران , 26و27/12/80

4. عملكرد و مصوبات مجلس خبرگان

161.اهميت مصوبات اخير خبرگان و پاسخ به شبهات /گفت وگو با محمدعلى موحدى
كرمانى /رسالت , 28/4/69

162.اجلاس هشتم خبرگان , مصوبات و بازتابها/بيان , ش 3

163.تأملى بر اجلاسيه هاى مجلس خبرگان /غلامعلى رجايى /نوروز, 17/6/80

164.نقدى بر گفتار سيدعلى اكبر محتشمى پيرامون اجلاسيه هشتم مجلس
خبرگان /عطاءالله مهاجرانى /اطلاعات , 28/4/69

165.نقدى بر سخنرانى على اكبر محتشمى پيرامون مجلس خبرگان /رسالت , 2/5/69

166.نقدى بر مصوبات مجلس خبرگان /اسدالله بيات /رسالت , 4/5/69

167.نقد سخنرانى سيدعلى اكبر محتشمى پيرامون مجلس خبرگان و شوراى نگهبان /محمد
سرافراز/رسالت , 30/4/69

168.پاسخ به اشكالات معترضين به مصوبات مجلس خبرگان /احمد آذرى قمى /رسالت ,
4و6و7مرداد 69

169.پاسخ به اشكالات على اكبر محتشمى در ارتباط بامصوبات مجلس خبرگان /مرتضى
نبوى /رسالت , 4و6و7/5/69

170.پاسخ به سؤالات روزنامه رسالت پيرامون مصوبات مجلس خبرگان /محمد موسوى
خوئينى ها/رسالت , 6/5/69

 

|286|

171.بحثى پيرامون مصوبات مجلس خبرگان /محمد موسوى خوئينى ها/رسالت ,7/5/69

172.وظايف و عملكرد مجلس خبرگان /على موحدى ساوجى /رسالت , 3/7/69

173.عملكرد و وظايف مجلس خبرگان /اظهارات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
/رسالت , 5/7/69

174.مرورى بر عملكرد و وظايف مجلس خبرگان /قربانعلى درى نجف آبادى /رسالت ,
5/7/69

175.مرورى بر عملكرد و وظايف مجلس خبرگان /ابوالفضل موسوى تبريزى /رسالت ,
5/7/69

176.تشريح مصوبات و وظايف مجلس خبرگان /مهدى پيشنمازى /رسالت , 8/7/69

177.تشريح مصوبات و وظايف مجلس خبرگان /احمد آذرى قمى /رسالت , 8/7/69

178.تشريح مصوبات اخير مجلس خبرگان /اسماعيل فردوسى پور/رسالت , 10/7/69

179.تشريح عملكرد مجلس خبرگان /گفت وگو با سيدحسن طاهرى خرم  آبادى /جمهورى اسلامى ,
26/7/77

180.تشريح مصوبات اخير مجلس خبرگان /محمد مؤمن /رسالت , 30/7/69

181.دستاوردهاى مجلس خبرگان /محى الدين انوارى /رسالت , 12/7/69

182.بررسى دستاوردهاى دورهء اول مجلس خبرگان رهبرى / سيدمهدى روحانى /رسالت ,
14/7/69

183.بررسى دستاوردهاى دورهء اول مجلس خبرگان رهبرى /سيدحسن طاهرى خرم
آبادى /رسالت , 14/7/69

184.بررسى دستاوردهاى دورهء اول مجلس خبرگان /ابوالقاسم خزعلى /رسالت , 14/7/69

185.مجلس خبرگان چرا بدون مصوبه ؟/رضا جلالى /مردم سالارى , 21/12/84

186.عملكرد خبرگان /خرداد, 17/6/78

187.مجلس خبرگان در آيينهء ايام /ح .خندق آبادى /سلام , 15/6/77

188.مذاكرات خبرگان رهبرى , علنى يا محرمانه ؟/گفت وگو با كارشناسان حقوقى /اعتماد,
26/1/83

189.مذاكرات علنى و نظارت ملت /مردم سالارى , 17/6/81

190.مرز شفاف در مذاكرات مجلس خبرگان /سياست روز, 17/6/80

191.خبرگان و لزوم برگزارى جلسات علنى /مهران كرمى /همشهرى , 16/6/80

192.دانش و قدرت : تحول در كاركرد مجلس خبرگان / محمد قوچانى /شرق ,31/6/83

 

|287|

193.ديدگاههاى متفاوت دربارهء عملكرد كميسيون تحقيق مجلس خبرگان /آفتاب امروز,
21/6/78

194.ماهيت كار مجلس خبرگان /بهنام تنها/توسعه , 27و29/7/77

195.مقررات و عملكرد مجلس خبرگان /گفت وگو با سيدحسن طاهرى خرم
آبادى /حكومت اسلامى , ش 8

196.مقررات و عملكرد مجلس خبرگان /گفت وگو با ابراهيم امينى /حكومت اسلامى , ش 8

197.نگاهى به مسائل و حساسيت هاى مطرح شده در سه دوره مجلس خبرگان /مجله حقوقى
و قضايى دادگسترى , 24/6/77

198.يك تحول مهم در مجلس خبرگان رهبرى /ايران , 16/12/81

5. شرايط و ويژگى هاى اعضاى مجلس خبرگان

199.اهميت كار و ويژگى هاى لازم براى عضويت در مجلس خبرگان /ابراهيم
امينى /رسالت , 27/4/69

200.ويژگى هاى خبرگان رهبرى /رضا حاج احمدى /جمهورى اسلامى , 29/6/77

201.ويژگى ها و وظايف نمايندگان مجلس خبرگان /پرويز رئوف منش /كيهان ,

11و15/7/69

202.چرا خبرگان بايد مجتهد باشند؟/ع .ه/رسالت , 22/6/77

203.اعضاى خبرگان بايد قادر به شناخت صفات رهبرى باشند/گفت وگو با ابوالقاسم
خزعلى /قدس , 8/7/77

204.اعضاى مجلس خبرگان رهبرى بايد واجد چه شرايطى باشند؟/رسالت ,

26/7/77

205.سخنى درباره شرايط كانديداهاى خبرگان رهبرى /على اصغر كيميايى /مجله حقوقى و
قضايى دادگسترى , 11/6/77

206.گزينش اعضاى مجلس خبرگان بر مبناى نظريه نصب /محمدجواد ارسطا/حكومت
اسلامى , ش 20

207.خبره كيست ؟/م .محمدى /رسالت , 9/6/77

208.اجتهادخبرگان /ابرار, 24و25/6/77

209.جاى خالى زنان در مجلس خبرگان /مريم حسين خواه /اعتماد ملى , 1/12/84

210.حضور زنان در مجلس خبرگان ضرورت ياتكليف ؟/ندا, ش 47و48

211.زنان و مجلس خبرگان /مهرانگيزكار/راه نو, ش 20

 

|288|

212.منعى براى حضور زنان و غيرروحانيون واجد شرايط در مجلس خبرگان نيست /
مرتضى مقتدايى /نسيم صبا, 10/12/82

213.زنان در آستانه خبرگان /فاطمه راكعى /اعتماد ملى , 13/4/85

214.جوان گرايى در خبرگان رهبرى را پى مى گيريم /گفت و گو با بيژن مقدم /توسعه ,
25/2/84

215.خبرگان : صفات و شرايط /فخرالدين مولايى /كاروكارگر, 23/7/77

216.خبرگان در قانون اساسى ما سازوكارى پيشرفته دارد/گفت و گو با محمدجواد
لاريجانى /جام هفته , ش 8

217.احراز صلاحيت نامزدهاى نمايندگى مجلس خبرگان وظيفه قانونى شوراى نگهبان
است /گفت وگو با محمد مؤمن /ابرار, 21/6/77

218.تقويت تئورى ولايت فقيه با ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان /مدير مسؤول /
مردم سالارى , 4تا15/12/84

6. انتخابات مجلس خبرگان

219.تحليلى پيرامون اهميت انتخابات مجلس خبرگان /مهدى نصيرى / كيهان , 14/7/69

220.اهميت انتخابات مجلس خبرگان در ايران /مرتضى بنى فضل / كيهان , 10/1/69

221.اهميت انتخابات خبرگان /محمدعلى ايازى /راه نو, ش 21

222.معيارهاى انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان /الياس حضرتى /رسالت , 26/6/69

223.بررسى معيارهاى انتخاب اصلح درانتخابات مجلس خبرگان رهبرى /رسالت ,
15/7/69

224.انتخابات خبرگان , معيارها و ملاك هاى اساسى /بيان , ش 4

225.اهميت حضور مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى /رسول سادات نژاد/رسالت ,
15/7/69

226.رأى مردم در انتخابات خبرگان , بيعت با رهبر است /سيدعلى شفيعى /رسالت , 9/2/85

227.تكليف مردم و خبرگان : گذرى بر سخنان امام خمينى پيرامون انتخابات
خبرگان /جمهورى اسلامى , 30/6/77

228.تشريح نحوه تأييد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مجلس خبرگان / محمد
امامى كاشانى /اطلاعات , 24مرداد1369

 

|289|

 

229.ارزيابى عملكرد دوره اول مجلس خبرگان و تشريح صلاحيت ها و ويژگى هاى
كانديداهاى دوره دوم /قربانعلى درى نجف آبادى /اطلاعات , 3/7/69

230.تحليلى پيرامون مصوبه مجلس خبرگان درباره تعيين مرجع تشخيص صلاحيت
نمايندگان .

231.مجلس خبرگان /عليرضا شميرانى /رسالت , 5/7/69

232.تشخيص چگونگى تشخيص صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان توسط شوراى
نگهبان /محمد امامى كاشانى /جمهورى اسلامى , 7/7/69

233.جواب به اعتراض حميد روحانى در مورد آيين نامه تشخيص صلاحيت كانديداهاى
مجلس خبرگان /احمد آذرى قمى /رسالت , 10/7/69

234.شرايط كانديداهاى مجلس خبرگان : نامه به احمد آذرى قمى /سيدحميد
روحانى /رسالت , 18/7/69

235.بحثى پيرامون شرايط كانديداهاى مجلس خبرگان /احمد آذرى قمى /رسالت , 7/3/70

236.شرايط كانديداهاى مجلس خبرگان رهبرى /ابوالحسن كريمى /جهان اسلام ,
24/12/70

237.تحليلى پيرامون برگزارى انتخابات مجلس خبرگان و دستاوردهاى آن /اكبر
نبوى /رسالت , 19/7/69

238.تحليلى پيرامون انتخابات مجلس خبرگان در ايران /مرتضى نبوى /رسالت , 25/7/69

239.نظراتى پيرامون انتخابات خبرگان /محمد ابراهيم اصغرزاده /رسالت , 25/7/69

240.نقدى بر نظرات محمد ابراهيم اصغر زاده پيرامون انتخابات مجلس خبرگان
رهبرى /رضا دارستانى /رسالت , 26/7/69

241.انتخابات مجلس خبرگان : نقد سخنان محمد ابراهيم اصغرزاده /مرتضى نبوى /رسالت ,
28/7/69

242.بررسى وظايف مردم در قبال انتخابات مجلس خبرگان /محمدعلى شرعى /رسالت ,
11/7/69

243.نگاهى به فراز و فرودهاى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى /ياسر مرادى /همشهرى ,
8/12/85

 

|290|

244.نكاتى پيرامون انتخابات خبرگان رهبرى /محمدتقى فاضل ميبدى /اعتماد ملى ,
4/12/84

245.انتخابات مجلس خبرگان و چند نكته /يالثارات الحسين , ش 50

246.انتخابات خبرگان /گفت وگو با مجيد انصارى /اعتماد ملى , 21/1/85

247.پاسخ به پرسش هايى دربارهء انتخابات خبرگان / كيهان , 6/2/85

248.انتخابات خبرگان بدون تغيير قانون رقابتى نخواهد بود/گفت وگو با سيدحسين
موسوى تبريزى /مردم , 5/2/85

249.نظارت بر انتخابات خبرگان /گفت و گو با عبدالواحد موسوى لارى /اعتماد ملى ,
3/2/85

250.انتخابات خبرگان و ضرورت تدابير و تلاش فراجناحى /رسول سنايى راد/جوان ,
21/2/85

251.احزاب و انتخابات خبرگان رهبرى /على عسكرى /جام جم , 23/2/85

252.نكاتى چند در باب انتخابات مجلس خبرگان /رسالت ـ ضميمه هفتگى منشور ـ , 3/2/85

253.انتخابات خبرگان (گفت وگو با عباسعلى كدخدايى /اعتماد ملى , 22/3/

254.انتخابات خبرگان , تبلور حق ملت در تعيين سرنوشت /على محمد حاضرى /جمهورى
اسلامى , 10/6/77

255.انتخابات خبرگان , اهداف و چشم اندازها/امير تهرانى /ايران فردا, ش 46

256.انتخابات خبرگان و پرسش هايى چند/قدس , 7/6/77

257.انتخابات مجلس خبرگان : اصول و شرايط /محمدرضا جمالى /سلام ,10/6/77

258.انتخابات مجلس خبرگان رهبرى /گفت وگو با على حجتى كرمانى /جهان اسلام ,
26/7/77

259.انتخابات مجلس خبرگان ميان عقيده و آزادى /م .باهر ـ محمد على نجاح /ترجمان
سياسى , ش 154

260.انتخابات و خبرگان /محمد ملك زاده /رسالت , 28/11/82

261.انتخابات خبرگان , كرانه هاى مردمى اما مشروط /دريا توفانى /ايران , 5/7/77

262.انتخابات خبرگان رهبرى /جمهورى اسلامى , 31مرداد و 1و2و3/6/77

263.انتخابات خبرگان رهبرى و پرسشهايى چند/ع .نهاوندى /قدس , 31/5و 7/6/77

 

|291|

264.انتخابات خبرگان و واقعيتها/بيژن مقدم /رسالت , 26/5/77

265.وجوه شرعى انتخابات خبرگان /احمد علم الهدى /گام چهارم , ش 2

266.جنبه هاى حقوقى انتخابات خبرگان /مصطفى ميرسليم /شما, 19/6/77

267.شوراى نگهبان , مرجع صلاحيت در انتخابات خبرگان /گفت وگو با سيدمحمود
بجستانى /جام جم , 17/10/

268.چرا صلاحيت خبرگان را شوراى نگهبان تأييد مى كند؟/محسن غرويان /رسالت ,
8/11/84

269.فلسفهء وجودى خبرگان رهبرى و جايگاه نظارتى شوراى نگهبان در انتخابات /پريزاد
بهاردوست / كيهان , 19/7/77

270.عملكرد شوراى نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان /گفت وگو با سيدهادى خامنه اى
/پيام امروز, ش 26

271.شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان /گفت و گو با محمد مؤمن و
احمد جنتى /حكومت اسلامى , ش 8

272.فقهاى شوراى نگهبان و بررسى صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان ];%
رهبرى /جمهورى اسلامى , 14/7/77

273.گزارشى از مشروح مذاكرات مربوط به جايگاه شوراى نگهبان در مجلس
خبرگان /مهدى شيرزاد/ياس نو, 25/10/82

274.شوراى نگهبان در جايگاه خبرگان رهبرى /محمدعلى مشفق /اعتماد ملى ,12/4/85

275.نامه به هيأت رييسه مجلس خبرگان : دربارهء مراحل مختلف انتخابات خبرگان و

276.پيشنهادهايى براى تغيير مرجع صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان /مهدى
كروبى /اطلاعات , 6/3/77

277.سنت و مدرنيته , چالش اصلى انتخابات خبرگان رهبرى /نادر كريمى جونى /همشهرى ,
ويژه نامهء نوروز 85

278.«خبره» انتخاب ولى فقيه , فقط مى تواند مجتهد باشد/مجيد زندى /جمهورى
اسلامى , 16/12/84

279.حضور غيرمجتهدين در مجلس خبرگان بى معناست /گفت و گو با محمد نبى
حبيبى /اعتماد ملى , 16/12/84

 

|292|

280.طرح ورود غيرمجتهدين به خبرگان !/على عزيزى /رسالت , 1/12/84

281.بررسى روند انتخابات مجلس خبرگان /ابرار, 24/6/77

282.مرورى بر پيشينه انتخابات مجلس خبرگان /پيام امروز, ش 25-26

283.بازتاب پيشنهاد اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان /وقايع اتفاقيه , 19/3/83

284.پنج ايراد بر قانون انتخابات خبرگان /عصرما, ش 105

285.مضمون انتخابات خبرگان /عباس عبدى /راه نو, ش 20

286.حضور سينوسى : بررسى تحليلى مشاركت سياسى در انتخابات شوراها و
خبرگان /ياسر مرادى /همشهرى , 11/3/

287.عوامل و موانع مشاركت گسترده در انتخابات خبرگان رهبرى /نظرات استادان دانشگاه
/ سلام , 25/5/77

288.جايگاه آب و نان در انتخابات خبرگان /مجلهء حقوقى و قضايى دادگسترى , 12/6/77

289.حاكميت ولايت فقيه و انتخابات مجلس خبرگان /م .شريعت / كيهان , 23/7/77

290.مجلس خبرگان : انتخاب مستقيم يا غيرمستقيم /ابرار, 14/6/77

291.تأملى دوباره در شأن رهبرى و خبرگان /محمد ايمانى / كيهان , 11/6/77

292.مفهوم پيروزى رهبر در انتخابات خبرگان /مهدى شكارى /ترجمان سياسى , ش 172

293.مفهوم پيروزى رهبر در انتخابات خبرگان /م .باهر/ترجمان سياسى , ش 154

تعداد نمایش : 2227 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما