صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اتحاد ملى راهبرد نظام
اتحاد ملى راهبرد نظام تاریخ ثبت : 1390/11/25
طبقه بندي : ,73,
عنوان : اتحاد ملى راهبرد نظام
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|5|

 

اتحاد ملى
راهبرد نظام

نام گذارى سال جارى به «اتحاد و
انسجام اسلامى» از سوى رهبر فرزانه ء
انقلاب، اقدامى بج، حساب شده و مبتنى بر
شناخت دقيق شرايط داخلى كشور و
اوضاع بين المللى بود. مستكبران عالم به
منظور جلوگيرى از بيدارى اسلامى در
جهان و گرايش ملت هاى ستمديده و
مستضعف به مكتب حيات بخش اسلام از
هيچ تلاشى فروگذار نكرده و حتى ابايى از
علنى كردن فعاليت هاى خود ندارند.
آرزوى تسلط كامل بر سرزمين هاى
اسلامى و منابع سرشار خاورميانه،
قدرت هاى بزرگ را بر آن داشته كه به هر
وسيلهء ممكن، «اسلام ناب محمدى (ص) و
مناديان آن را از ميان بردارند. اسلام
سازش ناپذير و اسلام جهاد و مبارزه را با
انواع اتهام ها منزوى سازند و «اسلام
امريكايى»، اسلام سازش و ذلت در برابر
قدرتمندان را جايگزين آن كنند.

 

 

|6|

جمهورى اسلامى در جهان اسلام بيش از همه آماج حملات قدرتهاى سلطه گر است؛
چرا كه تأسيس اين نظام دينى و سياسى در قلب خاورميانه از يك سو نظريهء «حكومت دينى»
را در عصر حاضر مطرح كرده و نظريهء «ليبرال دموكراسى، پايان تاريخ» را به چالش كشيده و
از سوى ديگر در برابر نظام سلطهء بين المللى «مقاومتى مثال زدنى» از خود نشان داده و الگويى
براى ملت هاى مسلمان و مظلوم گرديده است.

دستاويز قراردادن مسائلى چون حقوق بشر، انرژى هسته اى، فلسطين، عراق و افغانستان
براى تحت فشار قرار دادن ايران، همگى در راستاى به شكست كشاندن اين نظام سياسى و
جلوگيرى از الگو شدن آن براى ملت هاى ستمديده است. توطئه هاى رنگارنگ دشمن از
قبيل «تحريم اقتصادى»، «فتنه گرى هاى قومى و مذهبى» در شهرهاى مرزى، «ترويج
خرافات» به دست افراد ساده لوح و شيّاد و «ايجاد اختلاف» و چند دستگى بين نيروهاى
انقلاب از طريق واسطه هاى مرموز يا دنياطلب، همگى با چنين هدفى انجام مى شود. چنان كه
لشگركشى به كشورهاى همسايه، تأسيس پايگاه هاى نظامى در اين كشوره، ايجاد بنگاه هاى
سخن پراكنى، مهره سازى و شخصيت سازى هاى كاذب براى استفاده از آنان در مواقع لزوم
و... همه و همه در اين راستا قابل ارزيابى است.

يكى از ابزارهايى كه دشمن بيشتر از آن استفاده كرده و مى كند «دامن زدن به اختلافات
قومى و مذهبى» است كه هميشه و در همه جا مورد توجه بوده و از سياست هاى راهبردى
آنان به شمار مى رود. تلاش شبانه روزى براى تقويت افراطى هاى مذهبى و حمايت هاى
مالى و سياسى از آنان و وارد كردن اتهامات بى اساس به ديگران، انتشار سخنان موهن نسبت
به مقدسات مسلمين و نيز هتك حرمت مقدسات مذاهب اسلامى از آن روست كه دشمن به
ايجاد اختلاف و نزاع بين مسلمانان به شدت دلبسته و از اين طريق متأسفانه به اهدافى هم
نائل شده است. حال با توجه به شرايط كنونى جهان و همبستگى دشمنان اسلام و مسلمين،
حكمت انتخاب سال جارى به «سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى» بيش از پيش روشن
مى شود. اين انتخاب حكيمانه داراى دو بخش «اتحاد ملى» و «انسجام اسلامى» است كه در
اين مجال تنها به ذكر دو نكته در بارهء بخش نخست پرداخته و پيرامون بخش دوم، خوانندگان
عزيز مجله را به برخى از عناوين موجود در اين شمارهء مجله دعوت مى كنم.

1. ترديدى نيست كه اتحاد نيروهاى وفادار به انقلاب اسلامى بر محور «جمهورى
اسلامى»،«انديشه هاى امام راحل عظيم الشأن»، «قانون اساسى» و «رهبرى نظام» مهمترين

 

 

|7|

عامل جلوگيرى از پيروزى دشمن در اين شرايط است. همان گونه كه وحدت نيروهاى
انقلاب، عامل پيروزى انقلاب، تأسيس، تثبيت و تداوم جمهورى اسلامى در سه دههء گذشته
بوده، اينك نيز پيروزى و سربلندى نظام و خشنودى شهيدان گلگون كفن اين مرز و بوم در
گروِ وحدت نيروهاى دلسوز انقلاب است. وحدت و اتحاد ملى نه تنها توصيهء رهبر معظم
انقلاب، بلكه وصيت امام راحل و بنيانگذار جمهورى اسلامى به همهء جريان هاى درون نظام
و وفادار به انقلاب است.

اتحاد ملى از نگاه ايشان امرى تشريفاتى و در حد يك توصيهء اخلاقى نيست؛ بلكه
«راهبرد نظام» در جهت تأمين اقتدار ملى و تحقق اهداف حكومت و رسيدن به آرمان هاى
بلند انقلاب است. هر گفتار و عملى كه «اتحاد ملى» را خدشه دار نمايد، دور از عقل و انصاف
است. عزت و سربلندى جريانات و شخصيت هاى مذهبى و سياسى، احزاب و گروه ها در
گرو عزت و سربلندى جمهورى اسلامى است و كوچكترين خدشه در اقتدار و عزت نظام
در نهايت به ضرر مردم و نيروهاى فعال در عرصهء سياسى ـ اجتماعى است.

حركت رو به رشد انقلاب و نظام، سال هاست كه با موفقيت انجام و ديده مى شود، توفيق
بيشتر آن است كه هر روز بر علاقه مندان اين نظام افزوده شود. جاذبه و سماحت نظام و
انقلاب، مخالفان ديروز را دلبسته كرده و آنان را به همراهى با خيل عظيم نيروهاى دلسوز
وادار نمايد. هر چند عده اى به هر دليل از همراهى باز مى مانند ولى عرصهء خدمت گذارى، مى تواند چنان باشد كه روز به روز بر اين جاذبه بيافزايد.

امروز در شرايط حساس كنونى اتحاد ملى، «مطالبهء رهبرى و مردم» از دولتمردان،
سياستمداران، ارباب مطبوعات، نخبگان و فعالان اجتماعى و سياسى است. بى اعتنايى به اين
مطالبهء بر حق گناهى نابخشودنى است.

دولتمردان و سياستمداران و نخبگان امروز، رسالتى تاريخى بر عهده دارند كه غفلت از
آن، يادگار گرانبهاى «حكومتى دينى»، آرزوى ديرينهء پيروان مكتب اهل بيت (ع) را با تهديد
جدى روبرو مى سازد.

2. برگزارى انتخابات هشتمين دورهء مجلس شوراى اسلامى در اسفند ماه سال جارى،
اهميت «اتحاد ملى» را در شرايط كنونى مضاعف نموده و بار ديگر حكمت و تدبيرى كه در
پسِ اين نامگذارى وجود داشته را آشكارتر مى كند.

در آستانه هر انتخاباتى رقابت احزاب و جريانات سياسى به منظور پيروزى در انتخابات،

 

 

|8|

امرى طبيعى است؛ اما حكومت دينى اقتضائاتى فراتر از حكومت هاى عرفى دارد. در
حكومت دينى، كسانى شايستهء قرار گرفتن در مسند زمامدارى اند كه وارسته تر باشند. تنها
دانائى و كارامدى كافى نيست. آنچه اين نظام را از نظام هاى سياسى ديگر امتياز مى بخشد،
«تعهد الهى و اخلاقى مسؤولان و دولتمردان» در خدمت گذارى بيشتر به مردم است.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى راه كارهايى به منظور برگزارى انتخاباتى سالم و راه
يافتن شخصيت هاى شايسته به مسؤوليت ه، پيش بينى شده و البته اين امر نافى رعايت
وظيفه دينى و اخلاقى هر يك از فعالان اين عرصه نيست.

از همهء علاقمندان به اعتلاى نظام اسلامى، اعم از كانديداها و هواداران آنان، مجريان،
ناظران و عموم مردم، انتظار مى رود كه اصل «اتحاد ملى» را در اين انتخابات مبناى
تصميم گيرى و فعاليت خود قرارداده و «التزام عملى» خود را به قانون اساسى و ولايت فقيه و
«صداقت» خود را در رهروى راه امام و رهبرى نشان دهند. انتخاباتى برگزار شود كه شايسته ء
يك حكومت دينى و مردم فهيم و شهيد پرور ايران است؛ مردمى كه با انقلاب، ايثار و
فداكارى خود در راه خدا الگوى ملت ها شدند و هيمنهء ابرقدرت ها را در برابر مستضعفان
عالم شكستند و دلهاى شيفتهء عدالت و اخلاق و معنويت را اميدوار نمودند.

* * *

مسؤوليت سردبيرى فصلنامه از شماره 29(پاييز 1382) تا 45(پاييز 1386) براى
اينجانب فرصتى مغتنم براى نشان دادن عظمت و برجستگى فقه و انديشه سياسى اسلام در
مقايسه با مكاتب حقوقى و سياسى ديگر، دفاع عقلانى از مبانى نظام جمهورى اسلامى و
قانون اساسى بود كه با ارشاد و هدايت استاد وارسته، حضرت آيةالله امينى در طول چهار
سال گذشته و همكارى و مساعدت اساتيد و فضلاى حوزه و دانشگاه انجام گرفت. گرچه
وجود پاره اى محدوديت ها مانع شد تا آن گونه كه انتظار داشتم، اين فصلنامهء تخصصى در
جايگاه رفيعش قرار گيرد.

نشريه اى تخصصى با اين موقعيت، شايستهء سرمايه گذارى بيشتر و توجّه و عنايت
فزونترى است تا به ايفاى مسؤوليت خطيرش بپردازد. اين نشريه با پايگاه مهمى كه دارد،
لازم است در عرصهء اجتماعى، سياسى و فرهنگى تأثيرگذارتر باشد. به اعتقاد نگارنده
نشاندن مجله در جايگاه شايسته و بايسته اش، مشروط به فراهم آمدن شرايطى چند است :
نخست آنكه نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى مجله را متعلق به خود بدانند و در ارتقاء

 

 

|9|

سطح علمى آن مشاركت جدى نمايند. حمايت آنان از خدمتگذاران مجله موجب دلگرمى و
نشاط بيشتر آنان خواهد بود. تنها در برخى مواقع، از پاره اى مطالب انتقاد كردن كافى نيست،
هر چند نقد و انتقاد از مجله در كنار همكارى علمى و معنوى امرى ضرورى بوده و در ارتقاء
سطح مجله مفيد است. مطالعهء مستمر مجله و اظهار نظر علمى و كارشناسانه ـ مثبت يا منفى ـ
در بارهء مطالب آن كمترين انتظارى است كه دست اندركاران مجله از خبرگان ملت دارند.

دوم، فراهم آوردن شرايط مناسب به منظور جذب محققان و نويسندگان تواناى حوزه و
دانشگاه و همكارى محافل علمى با مجله.

سوم، سرمايه گذارى بيشتر براى معرفى نهاد مجلس خبرگان، دبيرخانهء اين مجلس و
فصلنامهء حكومت اسلامى. هنوز بسيارى از مراكز علمى و نخبگان جامعه از وجود
فصلنامه اى كه به صورت تخصصى در زمينه انديشه و فقه سياسى اسلام انتشار مى يابد، بى
اطلاعند. تبليغات در دنياى امروز يك ضرورت اجتناب ناپذير است.

بى شك توفيقات مجله در سال هاى گذشته و انتشار به موقع آن مرهون تلاش همكارانم
در مجله و اساتيد و نويسندگانى است كه مجله را از آن خود دانسته و ما را مفتخر نمودند. بر
اين باورم كه تغيير مسؤوليت فصلنامه مى تواند تحولى را موجب شود. فردى تواناتر، با
ابتكارها و فكرهاى نو و با ايجاد ارتباط با نويسندگانى جديد مى تواند مجله را از نظر شكلى و
محتوايى ارتقاء بخشد. ان شاءالله؛ با چنين انگيزه اى از يك سال پيش متقاضىِ واگذارى
مسؤوليت مجله بودم، ولى لطف، بزرگوارى و حسن ظن مديران مسؤول مجله حضرات
آيات امينى و يزدى، اين خدمتگذار كوچك را وادار به ادامهء كار نمود. اينك نيز كه از محضر
خوانندگان گرامى و همكاران مجله مرخص مى شوم، مشمول لطف و بزرگوارى آيةالله
يزدى، رياست محترم دبيرخانه و مدير مسؤول فصلنامه ام. و العذر عند كرام الناس مقبول.

تعداد نمایش : 2034 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما